Så fungerar en kreditupplysning

Om du önskar ta ett lån eller ansöka om en kredit behöver långivaren få en klar bild av din betalningsförmåga för att kunna göra en bedömning av din ansökan. Detta är viktigt både för långivaren men också för dig som låntagare. För långivaren är det viktigt att kunna veta att man sannolikt får pengarna tillbaka, det vill säga att det finns någon form av säkerhet för lånet. För din egen skull är det viktigt eftersom det motverkar överskuldsättning och gör att du inte kan få lån som du saknar betalningsutrymme för. För att kunna bedöma din betalningsförmåga ska långivare ta en så kallad kreditupplysning, som ska fungera som beslutsunderlag vid låneansökan. Långivare är skyldiga att göra detta enligt konsumentkreditlagen.

Vad är en kreditupplysning?

En kreditupplysning innehåller uppgifter och andra typer av omdömen av din kreditvärdighet. Den visar din vederhäftighet som låntagare. Efter att en kreditupplysning gjorts får du alltid hem ett brev om detta i din fysiska eller digitala postlåda där det står vem som har begärt uppgifter om dig.

I kreditupplysningen finns uppgifter om din ekonomi, men även andra personliga uppgifter så som ålder, adress och om du är gift står med. Om din ekonomi finns fakta som inkomst, innehav av fastighet och om du har några betalningsanmärkningar hos Kronofogden finns det också med på upplysningen. Även uppgifter om tidigare betalningsförsummelser som lett till exempelvis inledande av skuldsanering står med. I vissa fall kan eventuella kreditmissbruk stå med, exempelvis i de fall du tidigare har haft en kredit som du allvarligt missbrukat vilket lett till att kreditgivaren sagt upp avtalet med dig. Hos en del kreditupplysningsföretag står även uppgifter om de tidigare kreditupplysningar som lämnats ut om personen i fråga. Om många kreditupplysningar lämnats brukar det inverka negativt på kreditvärdigheten.

Olika typer av kreditupplysningar

Det finns två olika typer av kreditupplysningar att ta för den som behöver göra en upplysning om en privatperson. För det första mikroupplysning, som endast innehåller grundläggande fakta och information om betalningsanmärkningar. För det andra finns personupplysningar, som innehåller en bredare information med uppgifter om exempelvis inkomst, betalningsanmärkningar, skuldsaldo, fastighetsinnehav, äktenskap, äktenskapsförord och tidigare lämnade kreditupplysningar. Vilken slags upplysning som görs beror på vilken typ av låneansökan det handlar om. Vid lån av större belopp tas i regel alltid en personupplysning, medan det vid ett mindre SMS-lån på någon tusenlapp kan räcka med en mikroupplysning.

Varför tas en kreditupplysning?

För att beställa en kreditupplysning på en privatperson krävs att man har ett legitimt behov av fakta om personens ekonomiska ställning. Kravet på legitimt behov är uppfyllt vid alla typer av kredit- eller låneansökningar, oavsett lånebeloppets storlek. Det är alltså möjligt att ta en kreditupplysning för hur låga belopp som helst. Kravet kan även vara uppfyllt exempelvis vid jobbansökan till vissa typer av arbeten där det krävs en god privatekonomi.

Sammanfattningsvis är det viktigt att tänka på att inte se kreditupplysningar som ett hinder. Se det istället som något som både du och långivaren tjänar på, eftersom långivaren får ett bättre beslutsunderlag samtidigt som du får ett skydd mot överskuldsättning. I grunden är kreditupplysning att betrakta som ett sorts konsumentskydd.