Vad krävs av dig som låntagare?

Om vi jämför dagens situation (2019) med hur ansökningsprocessen såg ut för drygt tio år sedan kan vi enkelt konstatera att det har skett avsevärda förändringar. Men skillnaderna syns även i kraven som ställs på konsumenten, och är betydligt mildare än vad de var tidigare. Hur ser kraven ut idag och vilka villkor måste man uppfylla? I den här artikeln redogör vi för allt du behöver veta.

Därför ställer långivare krav

Banker och andra långivare har enligt lag en skyldighet att begära en kreditupplysning på varje konsument som ansökt om ett lån. Därefter görs en kreditbedömning för att identifiera sökandens ekonomiska situation och undersöka om personen har tillräckliga förutsättningar för att återbetala lånet enligt avtal. Avsikten är också att skydda konsumenten från överbelåning, som kan orsaka stora ekonomiska problem. Långivarna ställer således vissa krav på konsumenten i syfte att minimera risken för egen ekonomisk förlust orsakad av utebliven betalning, men också för att tillgodose konsumentens intressen.

Vilka krav bör konsumenten uppfylla?

Det finns en rad krav som en potentiell låntagare måste uppfylla för att bli beviljad ett lån. Kraven kan självklart variera något mellan olika banker och företag, men de viktigaste villkoren är desamma.

Grundkrav

För att få låna pengar kräver flertalet svenska långivare att du har fyllt 18 år och är folkbokförd i Sverige sedan minst tre år tillbaka. Du bör även ha ett svenskt bankkonto och mobilnummer. Många kräver dessutom att du inte har dold identitet, eftersom det skulle kunna försvåra processen vid uteblivna betalningar.

Arbete & inkomst

Flertalet långivare bedömer din inkomst som en av de viktigaste aspekterna. Det mest fördelaktiga är att ha en tillsvidaretjänst på heltid, men många kreditgivare accepterar även a-kassa, pension och studiemedel som inkomst. Det finns också möjligheter att få lån om du t.ex. arbetar deltid eller är egenföretagare, men du vinner alltid på att ha en så hög lön som möjligt – gärna från en så stabil inkomställa som möjligt.

Social situation

Långivare söker stabila kunder som behåller samma arbete och boende under längre perioder. En make/maka eller sambo anses också vara positivt, framförallt om personen har en god ekonomi. Barn, å andra sidan, innebär större utgifter, så en ensamstående förälder med tre barn kan bedömas som mindre kreditvärdig än ett gift par utan barn.

Betalningsanmärkningar & skuldsaldo hos Kronofogden

Även om det idag finns en hel del långivare som accepterar betalningsanmärkningar finns det ingen möjlighet att få lån om du har pågående skulder hos Kronofogdemyndigheten – såvitt du inte ansöker om ett omstartslån. Det är ett särskilt lån som utvecklats för att hjälpa allvarligt skuldsatta konsumenter vars inkomster inte räcker till för att återbetala sina lån, däribland skulder hos Kronofogden. För att bli beviljad ett traditionellt lån får det inte förekomma något aktivt saldo hos Kronofogdemyndigheten.