Räntor och avgifter

Låntagaren betalar ränta till långivaren när ett låneavtal har ingåtts. Syftet med räntan är att kompensera långivaren för utlåningen, samt att de ska ha täckning för de kostnader och risker som uppstår i samband med verksamheten. Som låntagare måste man vara uppmärksam på räntor och avgifter, eftersom de avgör storleken på totalkostnaden för lånet. Genom att jämföra villkoren hos olika långivare blir det möjligt att fatta bättre lånebeslut. I Sverige är långivare skyldiga enligt konsumentkreditlagen att ange den effektiva räntan för sina låneprodukter.

Vad menas med effektiv ränta?

Med nominell ränta menas den grundläggande räntan för lånet. Den brukar se mer attraktiv ut än den effektiva räntan. Skillnaden är nämligen att den effektiva räntan också räknar in alla övriga avgifter, till exempel uppläggningsavgiften. Den effektiva räntan är mer rättvisande för dig som konsument och bra att använda när du gör jämförelser av olika låneerbjudanden. Tidigare var en del långivare otydliga i sin marknadsföring, men nu måste de alltid ange den effektiva räntan när de gör reklam för sina lån.

Exempel på nominell och effektiv ränta

Låt oss säga att du har tagit ett mindre lån på 10 000 kr som löper över ett år. Den nominella räntan ligger för enkelhetens skull på 10 %. Då skulle du betala 1000 kr i ränta efter ett år. Det utgör inte lånets verkliga kostnad, eftersom den nominella räntan inte tar hänsyn till olika avgifter som tillkommer. I exemplet kan vi säga att lånet hade en uppläggningsavgift på 500 kr och en aviavgift på 25 kr. Uppläggningsavgiften betalas bara en gång, medan aviavgiften betalas månadsvis. Alltså uppstår ytterligare kostnader på 500 kr + 12 * 25 kr = 800 kr. Över ett år kostar lånet 1800 kr och det motsvarar en effektiv ränta på 18 %.

Hade du enbart tittat på den nominella räntan hade lånet sett billigare ut. Den effektiva räntan är alltid högre än den nominella räntan då den helt enkelt tar hänsyn till fler kostnader. När du jämför olika låneerbjudanden är det därför rekommenderat att titta på den effektiva räntan. Låt oss säga att det enligt exemplet ovan funnits ett annat lån med 15 % i nominell ränta, men inga övriga avgifter. Det hade varit ett bättre val än lånet med 10 % i nominell ränta som hade en dyr uppläggningsavgift och dessutom en aviavgift. En jämförelse som tittat på effektiv ränta hade istället fått möjlighet att göra en korrekt jämförelse mellan 18 % och 15 %.

Räntan bestäms av långivaren

I Sverige är grundregeln att långivaren själv bestämmer nivån på räntan. Dock finns ett räntetak på 40 % som gäller för lån som anses vara högkostnadskrediter. Dit räknas bland annat så kallade snabblån. I övrigt sätts räntan utifrån vad långivaren anser vara en rimlig risk för att låna ut till just dig. Det brukar bero på din återbetalningsförmåga och den eventuella säkerhet som lämnas för lånet. Vanligtvis betalas räntan månadsvis och den ränta som betalats in under året ger rätt till skatteavdrag i deklarationen, kallat ränteavdrag.

Rörlig eller fast ränta

Den enklaste situationen är fast ränta. Då är räntesatsen densamma under hela lånets löptid. Enligt den nya lagstiftningen som trädde i kraft i september 2018 får räntan för högkostnadskrediter inte överstiga en årlig fast ränta på 40 %. Är räntan istället rörlig så förändras den beroende på hur räntemarknaden utvecklas. Om man tagit ett konsumtionslån med rörlig ränta, måste man se till att man har marginaler att klara en eventuell ränteuppgång. Om räntan förändras har låntagaren en rättighet att bli informerad.

Vilka avgifter får en långivare ta ut?

Grundregeln är att de avgifter som tas ut för ett lån måste återspeglas i kostnader som långivaren har för lånet. Det är till exempel vanligt med en uppläggningsavgift som tas ut för att handlägga låneansökan och planera återbetalningen. Man kan säga att det är en avgift för det administrativa arbetet för att starta upp ett lån och startavgift är ett annat vanligt begrepp som syftar på samma avgift. Aviavgift tas ofta ut när en långivare måste skicka ut en faktura till låntagaren. Det innebär kostnader för dem i form av arbete och porto för brevet. När snabblån återbetalas med e-faktura eller autogiro, brukar det gå att undkomma aviavgiften. Även en förlängningsavgift kan förekomma för att förlänga ett snabblån. Det får enligt konsumentkreditlagen bara göras en gång.

Kan en långivare förändra ränta eller avgifter?

Om du tecknat ett låneavtal med fast ränta så är det den räntan som gäller. Är räntan rörlig så kan den däremot förändras. Långivaren får endast höja räntan om de fått ökade upplåningskostnader eller andra kostnadsökningar som de inte kände till när avtalet ingicks, samt vid större kreditpolitiska beslut. Ett argument för rörlig ränta är att långivaren också är skyldig att sänka din ränta om deras kostnader har minskat, vilket betyder att ränteändringar kan vara både till din fördel eller nackdel om du har rörlig ränta. Avgifter får endast höjas om de är kopplade till kostnader som också har höjts för långivaren.

Särskilda regler för högkostnadskrediter

  • Räntan får endast vara 40 % högre än referensräntan (det är den ränta som fastställs av Riksbanken en gång per halvår).
  • Samma regler gäller för dröjsmålsränta.
  • Inga andra avgifter än dröjsmålsränta får tas ut av långivaren om låntagaren är sen med återbetalningen (kostnader för Kronofogden räknas dock inte in).
  • Lånet får endast förlängas en gång.
  • Marknadsföringen av lånen ska vara måttfull.