Dina rättigheter som låntagare

De flesta av oss har någon gång ingått ett låneavtal och som låntagare känner man sig ofta ganska liten i förhållande till långivaren. Hur ser det ut med dina rättigheter som konsument och vilka skyldigheter har egentligen långivaren? Det regleras i konsumentkreditlagen som vi nu ska titta närmare på. Den är utformad för att gynna dig som konsument. Har du kunskap om dina rättigheter innebär det ett ökat skydd.

För vem gäller konsumentkreditlagen?

Lagen gäller för kreditavtal som ett företag erbjuder dig som konsument. Det behöver inte enbart handla om regelrätt utlåning av pengar, utan lagen täcker också kreditköp med avbetalning/delbetalning, som till exempel är vanliga att erbjuda vid köp av hemelektronik. Konsumentkreditlagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket innebär att ett företag aldrig har rätt att ge dig som konsument sämre villkor än vad som anges i lagtexten.

När gäller inte konsumentkreditlagen?

Några undantag finns som är bra att ha koll på. Lämnar du in någonting till en pantbank i utbyte mot pengar så gäller inte konsumentkreditlagen. Den gäller heller inte för studielån. Bara delar av lagen gäller för bolån med bostaden som säkerhet. Köp på faktura är också ett undantag. Då gäller främst en närbesläktad lag, konsumentköplagen.

Vad menas med god kreditgivningssed?

En av de viktigaste delarna av konsumentkreditlagen är att företag ska ägna sig åt god kreditgivningssed. Det syftar på relationen med konsumenten och innebär att kreditgivaren har en skyldighet att tänka på konsumentens intressen. Den som tar ett lån har rättighet att förstå exakt vad låneavtalet innebär, hur stor totalkostnaden blir för lånet och annan information som tydliggör hur låneprodukten fungerar. Företag får till exempel inte undanhålla avgifter som påverkar ditt beslut om att utnyttja ett erbjudande om kredit.

Mer om innehållet i konsumentkreditlagen

Nedan kommer en sammanfattning av olika delar av lagen som är centrala för dina rättigheter:

  • Kreditprövning. En kreditprövning ska alltid göras. Blir du nekad ett lån har du rätt att få veta varför.
  • Rätt till dokumentation. När du ingått ett avtal ska du få tydlig dokumentation med alla villkor, till exempel skickat till din e-post.
  • Information om ränta och avgifter. Den effektiva räntan ska alltid anges. Tas andra avgifter ut får de enbart täcka kostnader som uppstått för kreditgivaren.
  • Ångerrätt gäller. Som konsument kan du enligt lagen rätt att ångra ett kreditavtal inom 14 dagar från att avtalet har ingåtts. I så fall måste krediten betalas tillbaka inom 30 dagar och ränta betalas för den tid du har haft tillgång till krediten.
  • Riktlinjer för marknadsföringen. Kreditgivare får inte marknadsföra hur som helst och exempelvis vara vilseledande i sitt användande av ord som “gratis” eller dylikt.

Vad händer om ett företag bryter mot konsumentkreditlagen?

Upptäcker du att ett företag inte följer konsumentkreditlagen, bör du göra en anmälan. Det är viktigt både för din egna situation och för att undvika att andra konsumenter drabbas i framtiden. En anmälan kan göras direkt på Konsumentverkets hemsida och du kan också vända dig till en konsumentvägledare i ditt närområde för att få hjälp. Smslån kan till exempel reklameras om de bryter mot konsumentkreditlagen. Eftersom lagen är tvingande, måste företaget rätta sig efter Konsumentverkets beslut och det är en stor trygghet för dig som konsument i händelse av tvister.

I lindriga fall brukar Konsumentverket utfärda en varning till företaget med en sanktionsavgift. I mer allvarliga fall kan de tillsammans med Finansinspektionen se till att dra in företagets tillstånd att bedriva kreditverksamhet.